Featured Posts
Featured Grid
Featured Grid Layout
  • МОТВАЦИЯЛЫҚ ТЕОРИЯЛАРҒА ИСЛАМДЫҚ КӨЗҚАРАС

    igz Avatar

    Мотивациялық тұжырымдардың бүгінгі зерттеудегі қолданылған типтері үлкен екі бөлікке бөлінеді. Алғашқысына діни емес сипат тән: Х және У теориясы, әділдік теориясы (Equity Model), өздігінен шешім қабылдау теориясы; екіншісі діни мазмұнды қамтитын теориялар: исламдық және христиандық кеңістікте пайда болған тұжырымдар. Исламдыққа…

Featured Posts
Most Recent Articles